1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Добре дошли

Професионална гимназия по електроника и химични технологии 'Проф. Асен Златаров' се намира в гр. Плевен (Централна Северна България). Гимназията има дългогодишни традиции в подготовката на кадри, които успешно се реализират на пазара на труда.
Обучението се провежда в двадесет специализирани кабинета, оборудвани с мултимедийни системи, дванадесет лаборатории по компютърна техника, шест кабинета по информатика и информационни технологии, две лаборатории по фотоволтаични системи, три специализирани кабинета по химични технологии, две лаборатории за химически анализ и една лаборатория за микробиологични и биохимични анализи.


Контакт с нас

Адрес: ул. Цар Самуил N2
e-mail: himia_pleven@abv.bg
телефони: (064) 840825