Библиотека

Библиотеката е открита през 1971 година. Отначало в библиотеката се закупи специална литература по всички новооткрити специалности. В продължение на две години продължи закупуването на художествена и справочна литература. Понастоящем Библиотеката има фонд от 15000 тома литература. В читалнята има оборудвани 12 компютърни работни места с интернет връзка. През 2012 година се пусна сървър с възможност за теглене на електронни учебници на място в библиотеката. На следващата година започна качване на фонда на библиотеката електронно. Всеки ученик може да провери за търсени книги през сайта на училището.

    

Информация за наличните книги On-Line