ПГ по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" вече е регистрирана Cisco академия. Най-добрите ученици от специалностите Компютърни мрежи и Компютърна техника и технологии ще имат възможност да получат Cisco сертификати след успешно положени изпити. Повече информация може да получите в сайта на www.netacad.com или www.cisco.com

Учениците ще имат възможност да се сертифицират по следните учебни програми на Cisco Systems

Cisco IT Essentials (CompTIA A+) – Целта е да подготви курсистите за сертифициране по програмата на Cisco PC Hardware & Software. Изучават се детайлно основи на РС хардуера и софтуера, инсталиране на операционни системи и друг софтуер, отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми, въведение в компютърните мрежи. Курсът e подходящ за ученици и студенти – както напреднали, така и начинаещи в областта на IT. Курсът е добра основа за обучение по следващите учебни програми на CISCO.

Сертифицирани инструктори
инж. Боруш Сагунов
инж. Емануил Новачев
инж. Марияна Въткова
инж. Милена Лакова

Cisco CCNA Routing & Switching (Cisco Certified Network Associate) – Програмата на курса се състои от 4 семестъра по 70 учебни часа всеки. Целта е да осигури на участниците знания в областта на информационните технологии и уменията, необходими за проектиране, изграждане и поддръжка на малки и средно големи по размер мрежи. Подготвя курсистите за сертифициране по CCENT и CCNA. Придобитите умения и знания, защитени със сертификат, са добра възможност курсистите да си намерят работа и да продължат своето образование и обучение в областта на IT и компютърните мрежи. Курсът e подходящ за ученици и студенти преминали курса на обучение Cisco IT Essentials или притежаващи умения и знания в областта на IT.

Учениците ще имат възможност да получат следните сертификати в ПГЕХТ през новата учебна 2019 / 2020 година:

CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks
CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials
CCNA Routing and Switching: Scaling Networks
CCNA Routing and Switching: Connecting Networks

Сертифицирани инструктори
инж. Боруш Сагунов
инж. Емануил Новачев
инж. Марияна Въткова
инж. Милена Лакова

Обучението се провежда в малки групи с ученици от специалностите Компютърни мрежи и Компютърна техника и технологии.