Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров” – гр. Плевен има изградена дългогодишна традиция като участник в международни проекти за мобилност и обучение. В периода 28 юни-12 юли 2015 г. в гр. Портсмут, Великобритания, 7 преподавателя, 2 помощник директори и Директора на Гимназията взеха участие в проект “Мениджмънт и европейски подхoди в IT сферата” по програма Еразъм+. Партньор в осъществяването на проекта бе организацията TRAINING Vision.

     След пристигането си в гр. Портсмут, участниците в проекта от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”, бяха приветствани от кмета на града. В хода на двуседмичната програма бяха осъществени професионални курсове, касаещи IT технологиите,  работа в училище с иновативни софтуерни програми като Moodle, Prezi, Udutu и професионални визити във факултетите по инженерство, архитектура и IT технологии на университета и колежа в Портсмут и Филмовото общество. Разгледани бяха технологии за 3D принтиране, Cloud Computing, създаване на компютърни мрежи. Посетена беше фирма Spinnaker Waste за рециклиране и реновиране на IT техника.

     Постигнати бяха следните цели: иновативност в използването на компютърна техника в областта на професионалното обучение; повишаване качеството на преподаване; повишаване на чуждоезиковите компетенции; обмен на опит в рециклирането на компютърна и електронна техника за решаване на проблема за опазване на околната среда и приемането на далновидни политики и практики в съответствие с прилагането на принципите на Стратегията за устойчиво развитие.

            Осъществен беше oбмен на опит, идеи и програми по проблеми, отнасящи се до употребата на съвременни компютърни технологии; запознаване с административното управление на професионалното обучение и прилагане на добри практики; наблюдение на работни места и начина на рециклиране на компютърна и електронна техника в съответствие с европейските изисквания за опазване на околнта среда; установяване на активно, взаимнополезно сътрудничество между ползвателите по проекта и техните партньори във Великобритания.

      Проектът приключи със сертифициране на придобитите компетенции с Europass Mobility.

      Постигнати бяха очакваните резултати за усъвършенстване компетенциите на участниците в проекта за едно по-добро качестово на професионалното образование в съответствие с непрекъснатото развитие на технологиите и предлагането на европейски стандарти в обучението.