До работещите по проект "Нова възможност за моето бъдеще" относно работа с информационната система по проекта


Уважаеми колеги,
Информационната система (ИС) е отворена.

На 16 декември 2013 г. в 12 часа базата беше изчистена от тестови данни (регистрации, анкети, договори и т.н.). Регистрациите вече са реални и да стават с реални данни. Пишете на кирилица, като спазвате правила на българската граматика. Въведените пробни анкети по време на обучение, следва да бъдат изтрити (заличавани), защото иначе ще влязат в бъдещи отчетни документи.

Работата с ИС стартира за началните консултанти, които са предложени от социалните партньори и са преминали вече обучение и за колегите от РИО, участващи в процеса на тестване на Системата за валидиране. Започна сключването на договори за начално консултиране между регионалните координатори /началниците на РИО/  и представители на социалните партньори, преминали обучението.

Потребителите от училищата могат да направят своята регистрация в ИС и да работят с модула "Договори".

Началните консултанти могат да намерят РЕГИСТРАЦИЯ на консултантите начално консултиране към социалните партньори. РЪКОВОДСТВО за работа уеб-базираната информационна система.  в раздел "Документи".

Въпроси може да отправяте на е-майл: m.gincheva@mon.bg или на тел. (02)-9217719.