Новини и съобщения

29.07.2020 - Свободни места в паралелките  Сподели във Facebook


24.07.2020 - Помощ за бъдещите осмокласници  Сподели във Facebook

От 24 юли до 15 октомври 2020 година семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.

Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А).

За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Средствата са обвързани с посещение на държавно или общинско училище и ще се изплащат на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите. Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.


20.07.2020 - Второ класиране за прием в VIII клас  Сподели във Facebook

Уважаеми родители на седмокласници,

Информираме Ви, че класирането на учениците на втори етап за прием в VIII клас е достъпно от профила на ученика в сайта: https://priem.mon.bg/.

Записването на приетите ученици на този етап е до 22 юли 2020 г.


03.07.2020 - Компенсация за дните, прекарани вкъщи  Сподели във Facebook

Компенсация за дните, прекарани вкъщи, превенция на заразяване с коварен вирус, разтоварване на очите от дългото взиране в монитора, нетрадиционно зелено обучение – всичко това се случва в двора на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”, Плевен. Така се провеждат заниманията по проекта „Подкрепа за успех” в училището. Юлските жеги не уплашиха ученици, които компенсират дефицити в знанията си, нито учителите, които винаги са готови да работят с учениците си. Заниманията на клубовете бяха освен ползотворни и  много забавни.


Следваща страница