Новини и съобщения

07.06.2018 - На вниманието на завършващите VII клас   Сподели във Facebook

В периода от 20 до 26 юни 2018 година включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в неспециализираните училища, за профилирани паралелки на средните училища и/или за паралелки по професия и специалност в професионални гимназии и средни училища, по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година.      

         Информация за паралелките, в които  ще се извършва план-прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО-Плевен.

          За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават до председателя на областната комисия към Регионално управление на образованието следните документи:

  1. заявление за участие в класиране (по образец) с подредени желания;

  2. копие на свидетелство за завършено основно образование;

  3. копие от служебна бележка с резултатите от положените изпити;

  4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии, като без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

  5.  

         При подаване на заявлението е необходимо предварително да бъдат добре обмислени желаните специалности по професии и/или профили, както и тяхната поредност при подреждането, като се започва от най-предпочитаните профили, професии/специалности. Всяка паралелка по профил или по отделна специалност от дадена професия се изписва като отделно желание. Няма ограничение за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Кандидатстването и тази година ще бъде чрез електронната система на МОН (https://priem.mon.bg/) или на хартиен носител в училища-центрове. Родителите или учениците, които са подали заявления за участие в първо класиране на хартиен носител, няма да могат да подават електронно и обратно.

За кандидатстване в друга област, учениците подават заявление в съответната област. Допустимо е едновременно да се кандидатства в област Плевен и в друга област. При обявяване на първо класиране ученикът избира къде да се запише, ако е приет на две места.

            Списък на училища - центрове, по общини:

 

Име на училището/община

 

1

Община Плевен:

ОУ „Йордан Йовков”-гр. Плевен

ОУ „Цветан Спасов”-гр. Плевен

 

2

Община Белене

ОУ „Васил Левски” -гр. Белене

 

3

Община Гулянци

СУ „Христо Смирненски”-гр. Гулянци

 

4

Община Долни Дъбник

НУ „Св.Св. Кирил и Методий”- гр. Долни Дъбник

 

5

Община Долна Митрополия

СУ „Васил Априлов”-гр. Долна Митрополия

 

6

Община Искър

СУ „Христо Смирненски” -гр. Искър

 

7

Община Кнежа;

ОУ  „Васил Левски”- гр. Кнежа

 

8

Община Левски

ОУ „Максим Горки” -гр. Левски

 

9

Община Никопол

СУ „Христо Ботев” -гр. Никопол

 

10

Община Пордим

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” -гр. Пордим

 

11

Община Червен бряг

ОУ „Христо Смирненски” -гр. Червен бряг

Работно време за приемане на заявленията е от 8.00 – 18.00 часа.

 


30.05.2018 - Списъци практика ДКИ  Сподели във Facebook

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ".29.04.2018 - MikroTik академия в ПГЕХТ  Сподели във Facebook

ПГ по електроника и химични технологии "проф. Асен Златаров" - гр. Плевен е първото училище в България, което стана MikroTik Академия. Основната цел, която си поставя MikroTik Академия при ПГЕХТ, е ефективно профилирано образование на специалисти в областта на компютърните мрежи, изградени с продукти и решения на MikroTik. Най-добрите ученици от ПГЕХТ ще преминават курс и ще имат възможност да получат безплатно сертификат MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) след успешно положен изпит. Сертификатът MTCNA е международно признат и разпознаваем. Успешно положилите изпит ще получат Безплатен RouterOS ниво 4 лиценз. Знанията и уменията предоставяни в MikroTik академията създават предпоставки за многостранна реализация на учениците в традиционните телекомуникации и в специализираните области на мрежовите системи за управление на отговорни технологични процеси.

Може да видите подробно всички академии в България за обучение на MikroTik


18.04.2018 - Маратон на четенето  Сподели във Facebook

На 18.04.2018 г. в ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” бе открит Маратонът на четенето. Проявата е посветена на Международния ден на детската книга - 2. април и Международния ден на книгата и авторското право – 23. април. Библиотекари от РБ „Христо Смирненски” подредиха витрина с книги на Радой Ралин по случай 95 години от рождението на автора. Госпожа Икономова – учител по български език и литература в училището представи кратко творчеството му, а учениците четоха негови епиграми и разкази.


Следваща страница