Новини и съобщения

05.04.2020 - Заявления за НВО по чужд език в 10 клас  Сподели във Facebook

Във връзка с обявеното извънредно положение и преустановяване на учебния процес, изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания:

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език и за оценяване на дигитални компетентности в X клас, се извършва в срок от 06 до 10 април 2020 година.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището himia_pleven@abv.bg.

В прикачения файл се намира образец на заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас.05.04.2020 - Заявления за НВО в 10 клас за ИТ  Сподели във Facebook

Във връзка с обявеното извънредно положение и преустановяване на учебния процес, изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания:

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език и за оценяване на дигитални компетентности в X клас, се извършва в срок от 06 до 10 април 2020 година.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището himia_pleven@abv.bg.

В прикачения файл се намира образец на заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас.18.03.2020 - Важно и правилно  Сподели във Facebook


17.03.2020 - Психологическа подкрепа  Сподели във Facebook

Осигурена е психологическа подкрепа на учениците по време на създалите се обстоятелства с разпространението на Covid-19.

Психологичната подкрепа и консултиране имат важна роля в процеса на подкрепа на учениците и техните семейства. Затова е важно да осигурим тази форма на подкрепа, макар и дистанционно в настоящите условия.
Можете да се свързавете с педагогическия съветник, г-н Иван Гаврилов на следния телефон: 0879456831.

Следваща страница