Новини и съобщения

11.07.2019 - Записване на ученици след VІІ клас  Сподели във Facebook

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД І ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

                               12, 15, 16 юли 2019 г.:   8.00 – 17.00 часа

                               13 юли 2019 г.:   8.00 – 12.00 часа


08.07.2019 - Свободни места в паралелките  Сподели във Facebook


04.07.2019 - ВАЖНО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В VIII КЛАС !!!  Сподели във Facebook

Уважаеми кандидати,

Напомняме Ви, че при кандидатстване за професионални паралелки Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИКАЧИ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО, за което системата извежда съобщение. Ако до началото на класирането не сте прикачили медицинско свидетелство, то желанията за професионални паралелки ще бъдат автоматично деактивирани.


03.07.2019 - Кандидатстване в VIII клас   Сподели във Facebook

В периода от 03 до 05.07.2019 г. включително ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас.

За учебната 2019/2020 година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще се извършва само по електронен път /online/.

            Заявлението за участие в приема може да бъде подадено самостоятелно от родителя и ученика, от всеки компютър с интернет в електронната платформа на адрес: https://priem.mon.bg, като се използва индивидуален код за достъп от служебната бележка. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание. Подалите самостоятелно заявления по интернет, не следва да подават документи в училищата – центрове.

При кандидатстване за професионални паралелки е необходимо да се прикачи медицинско свидетелство, за което системата извежда съобщение. Ако до началото на класирането не сте прикачили медицинско свидетелство, то желанията за професионални паралелки ще бъдат автоматично деактивирани.

Преди подаване на заявлението е необходимо добре да бъдат обмислени добре паралелките, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки към по-малко желаните. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават следните документи:

  1. Заявление за участие в класиране по образец.
  2. Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.
  3. Данните за балообразуващите предмети от свидетелството за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.
  4. Служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът се е обучавал.

      Копие на свидетелство за основно образование се представя само от кандидати от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване.


Следваща страница