Новини и съобщения

24.11.2017 - Посещение в БГЦПО - Плевен  Сподели във Facebook
На 23.11.2017 год. ученици от ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров”, посетиха ДП „Българо-германски център за професионално обучение“, клон Плевен във връзка с „Ден на отворените врати“ в рамките на Европейската седмица на професионалните умения VET WEEK. Учениците присъств аха на демонстрациите в работилниците по практическо обучение. Това посещение ще бъде полезно за кариерното развитие на учениците и бъдещата им реализация.


21.11.2017 - Проект TECHTRAIN - Падуа  Сподели във Facebook
Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров” - Плевен успешно реализира поредния проект по програма „Еразъм+”, сектор Професионално образование и обучение” - „Усвояване на европейски практики за повишаване професионалната квалификация на младите технически специалисти“ (TECHTRAIN).
След практически обучения на наши ученици в Севиля (Испания) и Плимут (Англия), през август 2017 двадесет ученици от специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи” бяха на двуседмична практика в реални условия в Италия – страната, кято е сред първите четири в ЕС с най-голям дял на производство в областта на електотехниката и електрониката.
Успехът от обучението, отличното владеене на английски език, мотивацията и добрите комуникационни умения бяха водещи при подбора на учениците, които участваха в проекта. Предварителна им подготовка включваше културна подготовка за успешно адаптиране в новата среда, както и чуждоезиково обучение - по технически английски език и двумесечен курс по италиански език, за който учениците получиха сертификат за владеене на езика.


Практиката се осъществи в реални условия в 4 водещи чуждестранни фирми, осигурени от италианския партньор и ПО - фондация „Фениче”. За доброто си представяне учениците получиха сертификати от фирмата, в която работиха, а усвоените им знания и умения бяха удостоверени с Европас Мобилност.
В Падуа учениците не само повишиха своите професионални компетентности и подобриха своите чуждоезикови умения, те се запознаха с италианската култура и нрави,откриха нови приятели и прекараха две незабравими седмици в Италия.

21.11.2017 - Свободни места в паралелките  Сподели във Facebook


15.11.2017 - Ден без пешеходци – жертви на пътя  Сподели във Facebook


08.11.2017 - Национална седмица на четенето   Сподели във Facebook


Предишна страницаСледваща страница