Новини и съобщения

23.09.2021 - Стипендии за I учебен срок  Сподели във Facebook


14.09.2021 - Разпределение на класовете на 15.09.2021   Сподели във Facebook


06.08.2021 - Отпускане на еднократна помощ  Сподели във Facebook


02.08.2021 - Свободни места за прием на ученици в VIII  Сподели във Facebook

Незаетите места след трети етап ще бъдат обявени на 02.08.2021 г. и попълването им ще продължи до 10 септември 2021 г., като кандидатстването ще се извършва в самото училище.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ПГ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ", ГР.ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


Код на паралелката                                                      Паралелка                                                           Свободни места след трети етап

1045                                 Приложно програмиране - с разширено изучаване на АЕ                                                     1

1055                                  Електронна търговия - с разширено изучаване на АЕ                                                          2
1057                                  Компютърна техника и технологии - с разширено изучаване на АЕ                                      1
1061                                  Компютърни мрежи - с разширено изучаване на АЕ                                                            4

1075                                  Технология на хомеопатичните и фитопродукти - с разширено изучаване на АЕ                   4


02.08.2021 - Учебници за 2021/2022 година  Сподели във Facebook


Предишна страницаСледваща страница