Новини и съобщения

17.03.2020 - Психологическа подкрепа  Сподели във Facebook

Осигурена е психологическа подкрепа на учениците по време на създалите се обстоятелства с разпространението на Covid-19.

Психологичната подкрепа и консултиране имат важна роля в процеса на подкрепа на учениците и техните семейства. Затова е важно да осигурим тази форма на подкрепа, макар и дистанционно в настоящите условия.
Можете да се свързавете с педагогическия съветник, г-н Иван Гаврилов на следния телефон: 0879456831.

15.03.2020 - Обръщение към родителите  Сподели във Facebook


15.03.2020 - Дистанционно обучение  Сподели във Facebook

Уважаеми родители и ученици, на 16.03.2020 год. (понеделник) в 9,00 часа започва дистанционно обучение в Школо с програмата по седмичното разписание.


09.03.2020 - Допускане до ДЗИ, сесия май-юни 2020 г.  Сподели във Facebook

Уважаеми зрелостници,

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно подаване на заявления за допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки, предвид регистрирани случаи на заразени с  COVID-19 и дадените указания, както и преустановения учебен процес до второ нареждане, моля да подавате заявленията по електронен път.

В прикачения файл се намира образец на заявлението за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ), утвърден със заповед № РД09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката. 

Заявлението следва да е попълнено от зрелостника, подписано, сканирано и изпратено на електронната поща на училището himia_pleven@abv.bg в срок до 13.03.2020 год. (петък).

Получаването на служебна бележка ще стане на място в училището след възстановяване на учебния процес.09.03.2020 - Заявление за ДКИ  Сподели във Facebook

Уважаеми зрелостници,

Във връзка с изпратено Ви днес съобщение за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, моля да попълните и заявление за полагане на държавен изпит по теория и практика на професията и специалността за трета степен, което също е със срок - 13.03.2020 год.

В прикачения файл се намира образец на заявлението за допускане до ДКИ. 

Заявлението следва да е попълнено от зрелостника, подписано, сканирано и изпратено на електронната поща на училището himia_pleven@abv.bg в срок до 13.03.2020 год. (петък).Предишна страницаСледваща страница