Новини и съобщения

29.06.2020 - Важно за седмокласниците и техните родите  Сподели във Facebook

Уважаеми родители на седмокласници,

      В периода от 03 до 07.07.2020 г. включително  ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО - Плевен.

   Заявление за участие в първи/трети етап на класиране за прием в VIII клас може да бъде подадено по един от двата начина: кандидатстване онлайн (самостоятелно) или чрез определените от началника на РУО – Плевен училища – центрове на територията на област Плевен, посочени по-долу.

Първи вариант – кандидатстване онлайн:

В информационната система на адрес: https://priem.mon.bg ученикът със своя родител/ настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.  

Системата позволява да бъдат подавани заявления за прием в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в системата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

    Подалите самостоятелно заявления по интернет не подават документи в училищата – центрове.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището - център:

   В училищата – центрове могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си, но за предпочитане е заявлението да се подаде в най-близкото в района училище, за да става обработката на документите по-бързо.

   При подаване на заявлението в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки по профили/специалности от професии, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице, обработило заявлението.   

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени паралелките-профили/специалности от професии, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки по профил/ специалност от професия, към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

 Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания. 

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При кандидатстване за паралелки по специалности от професии представят медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство.

Учениците, които кандидатстват от други области представят служебна бележка, издадена от училището, в което ученикът се е обучавал.

Кандидатите от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване представят копие на свидетелство за основно образование.

За ученици, завърнали се от други държави, кандидатстването става с копие на удостоверението за признато основно образование.

Училища – центрове за прием на документи

за участие в първи (03 - 07 юли 2020 г.) и в трети етап (24-27 юли 2020 г. вкл.) на класиране

за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

 

Община

 

Училище-център, населено място

 

Адрес

 

Ще приема документи на:

 

БЕЛЕНЕ

 

ОУ „Васил Левски“ Белене

 

ул. "Еп.Евгений Босилков" №1

 

I и III етап

 

ГУЛЯНЦИ

 

СУ „Христо Смирненски“ Гулянци

 

ул."Г.С.Раковски" №19

 

I и III етап

 

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

 

СУ „Васил Априлов“ Долна Митрополия

 

ул."Трети март" №29А

 

I  и III етап

 

ДОЛНИ ДЪБНИК

 

НУ „Св.Св.Кирил и Методий“

 

ул. "Васил Левски" № 30

 

I и III етап

 

ИСКЪР

 

СУ „Христо Смирненски“ гр. Искър

 

ул. Георги Димитров 43

 

I и III етап

 

КНЕЖА

 

ОУ „Васил Левски“ Кнежа

 

Ул. "Опълченска"84

 

I и III етап

 

ЛЕВСКИ

 

ОУ „Максим Горки“ Левски

 

ул. "В.Априлов" № 50

 

I и III етап

 

НИКОПОЛ

 

СУ „Христо Ботев“ Никопол

 

ул. "Сливница" 7

 

I и III етап

 

ПОРДИМ

 

ОбУ „Никола Вапцаров“ Вълчитрън

 

с. Вълчитрън

 

I и III етап

 

ЧЕРВЕН БРЯГ

 

ОУ „Христо Смирненски“ Червен бряг

 

ул."Паисий" 37

 

I и III  етап

 

ПЛЕВЕН

 

ОУ „Йордан Йовков“ Плевен

 

ул. "Петко Каравелов" № 22

 

I и III етап

 

ПЛЕВЕН

 

ОУ „Д-р Петър Берон“ Плевен

 

кв.Сторгозия, ул."Д-р П.Берон" № 2

 

I етап

 

ПЛЕВЕН

 

ОУ „Васил Левски“, гр Плевен

 

ул."Стара планина" 6

 

I етап

 

ПЛЕВЕН

 

ОУ „Св.Св.Климент Охридски“, гр. Плевен

 

 ж.к. Дружба" І

 

I етап

Работно време на училищата – центрове за прием на документи

І класиране: 03.07 до 07.07.2020 г. - 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: 24.07 до 27.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

  • До 13 юли 2020 г. вкл. ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
  • До 16 юли 2020 г. вкл. - записване на приетите ученици на първи етап класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране.
  • До 20 юли 2020 г.  – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране.
  • До 22 юли 2020 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап.
  • На 23 юли 2020 г. вкл. – обявяване на незаетите места след втори етап на класиране.

15.05.2020 - На добър час!!!  Сподели във Facebook

Скъпи зрелостници, днес е последният ви ден в училище. Ситуацията е по-особена. Ние, вашите учители не можем да ви прегърнем, вие не можете да ни поднесете букетите си. Но думите имат сила и тя може да променя света. Особено когато са изречени с любов, с вяра, с надежда за добро. Днес ние ще ви кажем няколко последни думи, запомнете ги, запомнете и тишината между тях, запомнете розите в двора, дърветата, светлината и небето над училището. Защото тези спомени ще ви дават сила, дързост и воля да променяте света.
 
Не спирайте да се вълнувате, човек не бива и не може да живее без вълнение

 
Не спирайте да се учудвате на света, бъдете любопитни към него. Не е случайно, че думите „учудване“ и „чудо“ са с един корен. Защото ако спрете да се учудвате на света, „чудото“ ще изчезне.

Не позволявайте на сърцата си да закоравеят. Изпитвайте съпричастие и съчувствие към другите. Изпитвайте любов и доверие. Това е една особена грамотност на сърцето, за която няма да ви изпитваме и която не сме ви преподавали специално. Нея ще ви я преподава животът и пак той ще ви изпитва. А той е суров учител и оценките ви ще зависят, както винаги, от самите вас. Не забравяйте, че истинското учене започва сега.

На добър час!!!


11.05.2020 - Кирил и Методий  Сподели във Facebook


05.04.2020 - Заявления за НВО по чужд език в 10 клас  Сподели във Facebook

Във връзка с обявеното извънредно положение и преустановяване на учебния процес, изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания:

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език и за оценяване на дигитални компетентности в X клас, се извършва в срок от 06 до 10 април 2020 година.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището himia_pleven@abv.bg.

В прикачения файл се намира образец на заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас.05.04.2020 - Заявления за НВО в 10 клас за ИТ  Сподели във Facebook

Във връзка с обявеното извънредно положение и преустановяване на учебния процес, изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване с учениците от X клас през учебната 2019/2020 година, следва да бъде съобразено със следните указания:

Подаване на заявления за явяване на изпит, по желание,  по чужд език и за оценяване на дигитални компетентности в X клас, се извършва в срок от 06 до 10 април 2020 година.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището himia_pleven@abv.bg.

В прикачения файл се намира образец на заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас.Предишна страницаСледваща страница