Информация за Прием 2021

 Изучавани специалности 5 г. с прием след основно образование (7 клас)

Разширено изучаване на английски език
 
Специалност
брой
ученици
тест №1 тест №2 I БП II БП
1. Електронна търговия
2. Компютърна техника и технологии
3. Компютърни мрежи
4. Приложно програмиране
5. Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
6. Технология на хомеопатичните и фитопродукти
13
26
26
13

13
13
2x тест по БЕЛ
2x тест по БЕЛ
2x тест по БЕЛ
2x тест по БЕЛ

2x тест по БЕЛ
2x тест по БЕЛ
2x математика
2x математика
2x математика
2x математика

2x математика
2x математика
математика
математика
математика
математика

биология
биология
физика
физика
физика
физика

химия
химия
 
Училището има изградена система за контрол на достъпа и се влиза само с магнитна карта
Учениците могат по желание след 10 клас да изучават и втора специалност. Производствените практики се провеждат през месец Юли и са изнесени в Англия, Германия, Испания, Италия и Португалия
 
 
Другите за нас
 
 
Учениците за нас
 
         
         Кристиана Петрова                                                                  Калоян Йончев - випуск 2010 г.


          
Калоян Йончев - випуск 2010 г.                                              Георги Христов - випуск 2016 г.


        
               Лиляна Александрова                                                     Добромир Христов - випуск 2009 г.

 
 

Презентация за Приема в ПГЕХТ
Подробна информация за приема
График на дейностите за приема на ученици

За повече информация в ПГЕХТ консултативен кабинет стая 202,
тел. 064 / 840825 или 087 / 9832576