Информация за Прием 2017 / 2018

Изучавани специалности 5г. с прием след 7 клас:

Интензивно изучаване на английски език

Специалност
брой ученици
тест №1
тест №2
I БП
II БП
1. Електронна търговия
2. Компютърна техника и технологии
3. Компютърни мрежи
4. Приложно програмиране
5. Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
6. Технология на хомеопатичните и фитопродукти
13
13
13
13

13
13
2x тест по БЕЛ
2x тест по БЕЛ
2x тест по БЕЛ
2x тест по БЕЛ

2x тест по БЕЛ
2x тест по БЕЛ
2x математика
2x математика
2x математика
2x математика

2x математика
2x математика
математика
математика
математика
математика

биология
биология
физика
физика
физика
физика

химия
химия

Училището има изградена система за контрол на достъпа и се влиза само с магнитна карта

Изучавани специалности 4г. с прием след 8 клас:

Специалност
брой ученици
I БП
II БП
III БП
1. Компютърна техника и технологии
2. Компютърни мрежи
3. Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
4. Технология на хомеопатичните и фитопродукти
13
13

13
13
математика
математика

математика
математика
физика
физика

физика
физика
ИТ
ИТ

ИТ
ИТ

Учениците могат по желание след 10 клас да изучават и втора специалност. Производствените практики се провеждат през месец Юли и са изнесени в Англия, Германия, Испания и Италия


Презентация за Приема в ПГЕХТ
Подробна информация за приема
График на дейностите за приема на ученици
Заявление за желание за записване след 8 клас
Заявление за класиране след 8 клас

За повече информация в ПГЕХТ консултативен кабинет стая 202,
тел. 064 / 840825 или 087 / 9832576