Проекти

Проект “Усвояване на иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността - CYBERTRAIN”
Проект "Обучение без граници - светът е класна стая"
Проект Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда
Проект Ученически практики
Проект Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
Проект Европейският опит в ПОО - Гаранция за качество
Проект Нова възможност за моето бъдеще
Проект Професионално образование и обучение на ученици и учители от ПГЕХТ съвместно с работодателите
Проект Мениджмънт и европейски подхoди в IT сферата за учители
Проект Твоят час
Проект Региони в растеж
Проект Еразъм+
Проект Образование за утрешния ден
Проект Европейски дигитални практики за професионално развитие
Проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
Проект Умна класна стая