Проект „ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОПИТ В ПОО-ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО”
Договор № 2011-1-BG1-LEO03-04827

 

     Проектът "Европейският опит в ПОО - гаранция за качество" доразвива вече установено партньорство между ПГЕХТ "Проф.Асен Златаров" - Плевен и STEP - Севиля, Испания. Той е насочен към специалисти в сферата на професионалното образование и обучение и е продължение на една изключително ползотворна съвместна работа между двете организации.
     Целите на проекта са свързани с повишаване на личните, професионалните компетенции и практическите умения на учителите по професионална подготовка чрез запознаване и прилагане на европейския опит. Запознаването с европейския опит в областта на професионалното образование и обучение в направления Компютри и ИКТ и Околна среда и алтернативни енергийни източници от участниците в проекта отговаря на изискванията за хармонизиране и признаване на професионалната квалификация и допринася за реализиране на стратегията на училището - конкурентноспособни кадри на европейския пазар на труда. Основните цели на проекта са непосредствено свързани с приоритетните области на европейската секторна програма "Леонардо да Винчи".
     Проектът се реализира в рамките на 12 месеца. Мобилността е една седмица (8-15 април 2012г.) в Севиля, Испания. Придобитият европейски опит допринася за осъвременяване и постигане на европейско качество на професионалното образование и обучение.

 

ПРОЕКТЪТ В СНИМКИ