СПЕЦИАЛНОСТ: "Компютърни мрежи"

Срок на обучение 5 години
Образование - средно
Степен на професионална квалификация III

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Професия: Техник на компютърни системи

Курсът на обучение позволява изграждане на професионални умения за проектиране, изграждане, конфигуриране и администриране на компютърни мрежи, поддържане и администриране на мрежови операционни системи, компютърното проектиране, база данни, Web дизайн и мобилни комуникации.

 Учениците придобиват знания и умения за:
- Поддържане, тестване и защита на компютърни системи и периферни устройства
- Инсталиране, конфигуриране на операционни системи
- Избор на компоненти, модули и средства за изграждане на компютърни системи и мрежи
- Настройване и диагностика на компютърни системи, приложен и системен софтуер и мрежови хардуер
- Поддържане и администриране на мрежови операционни системи
- Компютърното проектиране и програмиране
- Изграждане на мрежи с отдалечено управление
- Изграждане на безжични компютърни мрежи
- Изграждане на мрежи за видеонаблюдение

 

   

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

- Офиси на компютърни фирми
- Фирми от IT сектора
- Софтуерни компании
- В сферата на услугите
- Системни администратори
- Администриране на сървъри
- Монтаж на видеокамери по обекти
- Монтаж на компютърна техника в производствени обекти
- Изграждане на компютърни мрежи в обекти

 

В училището функционира CISCO мрежова академия в която учениците могат да се подготвят за получаване на международно признат сертификат в областта на мрежите.

Завършилите могат да продължат образованието си в Техническите университети в Габрово и Русе,  където се записват с преференция.

Изтеглете учебен план на специалността - след 7 клас