СПЕЦИАЛНОСТ: "Компютърни мрежи"

Срок на обучение 5 години
Образование - средно
Степен на професионална квалификация III

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Професия: Техник на компютърни системи

Курсът на обучение позволява изграждане на професионални умения за проектиране, изграждане, конфигуриране и администриране на компютърни мрежи, поддържане и администриране на мрежови операционни системи, компютърното проектиране, база данни, Web дизайн и мобилни комуникации.

 Учениците придобиват знания и умения за:
- Поддържане, тестване и защита на компютърни системи и периферни устройства
- Инсталиране, конфигуриране на операционни системи
- Избор на компоненти, модули и средства за изграждане на компютърни системи и мрежи
- Настройване и диагностика на компютърни системи, приложен и системен софтуер и мрежови хардуер
- Поддържане и администриране на мрежови операционни системи
- Компютърното проектиране и програмиране
- Изграждане на мрежи с отдалечено управление
- Изграждане на безжични компютърни мрежи
- Изграждане на мрежи за видеонаблюдение

 

   

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

- Офиси на компютърни фирми
- Фирми от IT сектора
- Софтуерни компании
- В сферата на услугите
- Системни администратори
- Администриране на сървъри
- Монтаж на видеокамери по обекти
- Монтаж на компютърна техника в производствени обекти
- Изграждане на компютърни мрежи в обекти

 

През 2018 година училището стана първата в България MikroTik академия. Най-добрите ученици от специалността ще бъдат обучени напълно безплатно и ще имат възможност да получат сертификат MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) след успешно положен изпит. Сертификатът MTCNA е международно признат и разпознаваем. Знанията и уменията предоставяни в MikroTik академията създават предпоставки за многостранна реализация на учениците в традиционните телекомуникации и в специализираните области на мрежовите системи за управление на отговорни технологични процеси.. 

От началото на 2019 година в училището функционира CISCO мрежова академия. Най-добрите ученици от специалност Компютърни мрежи ще имат възможност да получат международно признати сертификати Cisco IT Essentials и Cisco CCNA Routing & Switching в областта на мрежите.

Завършилите могат да продължат образованието си в Техническите университети в Габрово и Русе,  където се записват с преференция.

Изтеглете учебен план на специалността - след 7 клас