СПЕЦИАЛНОСТ: "Технология на хомеопатичните и фитопродукти"

Срок на обучение 5 години
Образование - средно
Степен на професионална квалификация III

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език.

 

Професия: Химик-технолог

През курса на обучение в учебните лаборатории учениците се учат да извършват химични, аналитични и микробиологични анализи на хомеопатични и фитопродукти.

 Учениците придобиват знания и умения за:
- Процесите и технологиите на хомеопатичните производства
- Процесите и технологиите на производството на фитопродукти
- Начина им на действие и тяхното приложение

   

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

- Фирми за производство на хомеопатични и фитопродукти
- Консултанти в дрогерии
- Дистрибутори на хомеопатични и фитопродукти

   

Завършилите могат да продължат образованието си в медицински колежи и университети и университети с химическа насоченост, където се записват с преференции

Изтеглете учебен план на специалността