СПЕЦИАЛНОСТ: "Електронна търговия"

Срок на обучение 5 години
Степен на професионална квалификация - III
Образование - средно

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Професия: Организатор интернет приложения

По време на своето обучение учениците усвояват знания, свързани с управлението и създаването на уеб сайт, основни програмни езици, базите от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения (анимирани изображения, бутони, логота и банери), икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг.

 Учениците придобиват знания и умения за:
- Създаване и поддържане на електронни платформи за търговия
- Работа с графични програми
- Работа с електронен подпис и електронни пари
- Същност на Epay
- Използване на оторизирани програми за максимална защита на данни
- Икономика, счетоводство, финанси и право

   

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

- Организатор интернет приложения
- Фирми от IT сектора
- Софтуерни компании
- В сферата на услугите
- Счетоводни къщи и банки
- Администриране на електронни магазини

Завършилите могат да продължат образованието си в Техническите университети в Габрово и Русе, където се записват с преференция

Изтеглете учебен план на специалността