СПЕЦИАЛНОСТ: "Компютърна графика"

Срок на обучение 4 години
Степен на професионална квалификация - III
Образование - средно

Прием след завършен VІІІ клас или навършени 16 години

Професия: Компютърен график

Компютърен график

 Учениците придобиват знания и умения за:
- Рендъринг на триизмерни сцени в реално време
- Създаване на специални ефекти (използвани в компютърните игри, филми и др.)
- Геометрично моделиране (често използвано за инженерни и медицински цели)
- Компютърна анимация
- Обработка на изображения
- Предпечатна подготовка, графични техники и оформление на печатни издания

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

- Офиси на компютърни фирми
- Фирми занимаващи се с рекламна дейност
- Изграждане и администриране на сайтове за компютърна графика и реклама
- Фирми занимаващи се с печатна дейност