„Учителско настоятелство при ПГЕХТ „ Проф. Асен Златаров- гр. Плевен“  е основано  през 2009 г., с  

ОСНОВНА ЦЕЛ : Обединяване усилията на родители и учители с тези на общинските и държавните  органи и организации, физически и юридически лица за постигане на едно много високо ниво на професионалното обучение, което е гаранция за просперитет на учениците в ПГЕХТ „ Проф. Асен Златаров“.

  Девизът на Сдружението  е  великото прозрение  на проф. Асен Златаров: „ Идеалът винаги побеждава, стига да е смислен,  висок и човечен !“

Учителското настоятелство от основането си до сега организира мероприятия, проекти и инициативи за подобряване на материално-техническата база в училището, разширяване на културният кръгозор, морала и нравствените добродетели на учениците.  Настоятелството обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на училището, както и за текущи проблеми.

Организира  изложби, курсове, конкурси, спортни празници,  културни развлечения и други мероприятия за по-добра мотивация на учениците.

    Ние, винаги сме се гордеели с  нашият патрон  Проф. Асен Златаров.

    Във връзка с честването през 2016 година на половин вековния юбилей на ПГЕХТ „ Проф. Асен Златаров“ и 131 години  от рождението на именития български учен и общественик проф. д-р Асен Златаров, Учителското настоятелство и Инициативен комитет при ПГЕХТ „ Проф. Асен Златаров“  взимат решение за поставяне  на монумент- паметник на патрона на училището в зелените площи пред централната сграда.

Идеята за изграждане на  паметник –монумент е  е да увековечим паметта на  бележитият български учен Проф. Асен Златаров и винаги да  помним  всестранното му творчество, което го приравнява към най-големите европейски учени от първата половина на ХХ век и към предците ни от времето на Възраждането, които са се стремели всячески да подпомогнат българщината и са били истински енциклопедисти. Нека да не забравяме  и една от фразите на професора, която може да бъде наша пътеводна светлина и днес, цели 80 години след смъртта му: „Страшно обичам българската земя и героизмът й, и народа й: българин съм до последната си фибра”.

Тържесвено  отбелязване на  50-годишният юбилей на училището ще се състои през месец октомври 2016 г.

      Директорът на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” - Плевен, г-н Калин Йончев, направи първа символична копка във връзка с изграждането на паметника  Планувано да бъде завършен и монтиран септември 2016 г. Средствата, необходими за изграждането му, ще бъдат събрани посредством дарения, за които дарителите ще получат свидетелства за дарение.


      Моля, ако имате желание да направите дарение :

Банкова сметка IBAN BG74TTBB94001527052982, IBAN BG74TTBBBGSF „Сосиете Женерал Експрес БАНК „АД или в училището, адрес: гр. Плевен, ул. „Самуил“2

       Предварително  и искрено Училищното настоятелство и Инициативният комитет при ПГЕХТ “Проф. Асен Златаров”, гр. Плевен,  ВИ благодарим за помощта.